Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu … Gogol
Rubriky

Barbarské etnikum

Článek „Zrod Čechů z pohledu genetiky“, který vyšel v nejnovější čísle měsíčníku Živá historie mi udělal radost. Vyplývá z něj, že západní Slované (Češi, Moravané, Slováci, Poláci, Slezané) mají s východními Slovany (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci) společné pouze jazykové kontinuum.

Z pohledu archeogenetiky se jedná o dvě samostatná etnika, která se oddělila před dvěma tisíci lety, a pak se geneticky a kulturně rozvíjela samostatně. Už římští dějepisci v 1. a 2 století píši o velkém národu Vinidů (Venedů) žijícím mezi Baltským mořem a Karpaty, kteří jsou dnes označovaní za předky slovanské populace ve střední Evropě ze 6. století. V naší DNA dominuje marker (sekvence) označený jako M548, zatímco východní Slovany charakterizuje marker M558. Na formování etnika Vinidů měli nemalý vliv germánští Vandalové, kteří se v 1. století vyskytovali v oblastech jižního Polska. Sdíleli jsme také společnou tzv. převorskou (przeworskou) kulturu, která se z Polska rozšířila i do oblastí dnešní západní Ukrajiny. Každopádně archeogenetika a archeologie nabourávají zažitou představu o migraci Slovanů do střední Evropě z jakési „pravlasti“ ležící kdesi na východě. Zdá se, že pravdu mají Poláci, kteří o sobě vždy tvrdili, že jsou autochtonní, tzn. že na své území odnikud nepřišli. Prostě tam byli. Společně s prapředky Čechů.

Nejsem odborník, pouze prodávám, co jsem koupil. Navíc velmi zjednodušeně s příměsí „přání je otcem myšlenky“. Vzhledem k tomu, jaká zvěrstva páchá Putin na Ukrajině, jak vyhrožuje světu jadernou válkou, jsem rád, že archeogenetika potvrdila, že Rusové jsou řečeno s velkou nadsázkou zcela odlišný živočišný druh.

Barbarské etnikum, které formovala staletí mongolské nadvlády, carské samoděržaví a stalinský bolševismus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 + four =