Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu … Gogol
Rubriky

Středověké aktuality aneb bylo líp?

MF Dnes z 22. března 1415

Z domova

Prahou se šíří nebezpečný blud!

V dopoledních hodinách došlo včera na Staroměstském náměstí k nepovolené demonstraci příznivců přijímání pod obojí způsobou. Rozvášněný dav kališníků vykřikoval hesla „Chceme mešní víno“ a „Vraťte nám Husa!“. Purkmistr Starého města pražského Vratislav Korbel řečený Vočko povolal vojsko. Ke krvavému střetu demonstrantů a zbrojenců došlo před domem u Kamenného zvonu. Tři čeledínové a dva nádeníci byli probodnuti sudlicí, jeden zbrojnoš pak utrpěl těžký otřes mozku po ráně řemdihem. Srocení kacířů bylo rozehnáno, část lidu našla úkryt v kostele Matky Boží pod Týnem, odkud posléze zmizela vzácná monstrance. Radikální kazatel Jan Želivský odmítnul incident komentovat…

Král Václav přijal na Hradě Albíka

Jeho Veličenstvo Václav IV. Lucemburský, z Boží milosti král Český, přijal včera odpoledne na Pražském hradě Jeho eminenci Zikmunda Albíka z Uničova, arcibiskupa pražského. Nejvyšší představitel církve ostře protestoval proti kacířskému přijímání pod obojí způsobou, které praktikuje kněz Jakoubek ze Stříbra v kostele sv. Martina ve zdi na Starém městě pražském. Dotyčný kazatel šíří bludy, které radikalizují pražské měšťanstvo i chudinu, a měl by být okamžitě uvržen do klatby. Jak nám potvrdil králův dvorní šašek a tiskový mluvčí Jiřík Ovčáček z Bludovic, výsledkem jednání byl králův příslib, že buřiče pošle za jeho spolužákem, taktéž kacířem, mistrem Janem Husem, na koncil do Kostnice…

Neznámá nemoc opět zabíjí!

Na Žatecku řádí černá smrt. Záhadná choroba, která se v Zemích Koruny české objevila poprvé v půli minulého století, poté se v několika vlnách vrátila, již zahubila jeden milion poddaných krále Václava Lucemburského. V Evropě na ni zemřelo v průběhu 50 let přes deset milionů lidí. Zpráva okamžitě vyvolala paniku. Ošetřovat nemocné do Žatce vyslala královna Žofie sestry klarisky z kláštera Na Františku. Lékaři jsou zatím bezmocní. Obvyklé pouštění žilou vede pouze k urychlení skonu…

Buřič čeká na proces

Bývalý kazatel z kaple Betlémské, mistr svobodných umění Jan Hus dlí v cele předběžného zadržení v kobce dominikánského kláštera v Kostnici. Byl zde přesunut již loni v listopadu z domu vdovy Fidy. Kněz Hus byl obviněn z šíření bludů a v současné době čeká na proces. Pražští kališníci se domnívají, že se celá lapálie brzy vysvětlí, že to nebude tak žhavé…

Dokončení katedrály v nedohlednu!

Kauza nedokončené Katedrály svatého Víta je smutným příkladem stavu současného stavitelství v Zemích Koruny české. Stavba sídelního kostela pražského arcibiskupa byla zastavena v roce 1385 po zaklenutí chóru. Od té doby se vlečou spory o architektonická a technická řešení. Rozpočet mezitím vzrostl oproti předpokládané ceně o desítky tisíc pražských grošů. Náš list navíc zjistil, že dodavatel díla, Huť Petra Parléře, získal zakázku bez výběrového řízení! Dnes již bývalý purkmistr Starého města Pražského, Ondřej Krnáč z Prešporku zvaný Krnda, minulý týden prohlásil, že architekt katedrály Matyáš z Arrasu byl idiot. Krndu nechal milostivý král Václav okamžitě zadržet. Prostořeký purkmistr propadl hrdlem a po obvyklé tortuře byl sťat před vyšehradskou bránou. Jeho hlava bude po deset let k vidění pro výstrahu na staroměstské mostecké věži. Na mučidlech Krnda přiznal, že je členem náboženské sekty „ÁNO“, která klame poddané tvrzením, že bude líp…

Ze světa

Napětí na Blízkém východě

Nový sultán Osmanské říše Mehmed I., poté, co zkonsolidoval zemi rozvrácenou terorem chána Timura Lenka, vyhlásil doktrínu dalšího dobývání Evropy. Náš zahraniční zpravodaj v Edirne potvrdil, že prvním cílem útoku sultánových janičárů bude byzantská Konstantinopol.  K muslimské expanzi se zatím papež Řehoř XII. staví chladně. Císaři Manueli II. Palaiologovi pouze vzkázal, že uspořádá křížovou výpravu na pomoc jedině tehdy, až Byzantinci vyhodí svaté ikony do popelnice a uznají autoritu římského biskupa. Rozzlobený Manuel prohlásil, ať si Svatý otec trhne nohou…

Francie v ohrožení, válka pokračuje

Z Anglie přicházejí zprávy o tom, že král Jindřich V. Plantagenet připravuje invazi do Francie, kde hodlá uplatnit svá dědická práva na tamější trůn. Náš zpravodaj v Londýně tvrdí, že Angličané nazvali plánované vylodění v Normandii operací Overlord a armáda se má přeplavit přes Kanál počátkem srpna. Válka obou evropských mocností trvá již šedesát let. Mír je zatím v nedohlednu…

Ze společnosti

Šok! Nestoudnice Johana!

Při vystupování z kočáru u budovy fraucimoru se dvorní dámě královny Žofie Bavorské Johaně z Hradce vyhrnula sukně a kráska ukázala kotník! Několik přítomných šlechticů okamžitě omdlelo…

15 komentářů u Středověké aktuality aneb bylo líp?

  • Hi Jack, náboženská sekta „Áno“ a jejich purkmistrem Krnda:)) vynikající. Jako možná nápověda kam a jak naložit s prostořekými purkmistry dnešních dnů?

  • Stačilo by některé purkmistry, ministry či mistry zavřít na pár dní alespoň do klády a umístit na pranýř:-)!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

seven − one =