Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu … Gogol
Rubriky

Ach, ten dobytek…

Zatímco u nás jsou největší potvory trpaslíci, v muslimských zemích jsou to krávy…

KORÁN

Súra: 2, Kráva, verš 161 – Nad těmi, kdož jsou nevěřící a jako nevěřící zemřou, bude vyneseno prokletí Boha, andělů i lidí všech

Súra: 2 Kráva verš: 191 – Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!

Súra: 2, Kráva, verš 216 – A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.

Súra: 8, Kořist verš: 65 – Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.

Súra: 42, Porada, verš 43 – A toto je to, co Bůh oznamuje jako zvěst radostnou služebníkům Svým, kteří uvěřili a zbožné skutky konali. Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou leč lásku k bližním!“ Kdokoliv uskuteční něco dobrého, tomu rovněž rozmnožíme dobré, vždyť Bůh věru je odpouštějící a za vděčnost uznalý.

Súra: 10, Jonáš, verš, 25 – A Bůh zve lidi do příbytku míru a vede po stezce přímé, koho chce.

Súra: 10, Jonáš, verš, 26 – Těm, kdo dobré konali, bude patřit odměna nejkrásnější a ještě jim bude přidáno; jich tváře nepokryje ani chmura, ani ponížení a budou ráje obyvateli a v něm věčné bude jejich přebývání.

Sůra: 5, Prostřený stůl, verš 69 – Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož vyznávají židovství, a sabejci a křesťané – vůbec ti, kdož uvěřili v Boha a v den poslední a dobré skutky konali, ti nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

Sůra: 2, Kráva, verš 255 – Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

Súra: 5, Prostřený stůl, verš 8 – Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.

A pak se v tom vyznej?!?

P.S. A to nehovořím o tom, že mučedníci mají v ráji slíbeny černooké panny stejného věku a s plnými ňadry a „laskavými“ vagínami. Krásky budou klopit zrak a nebudou tlachat. Taková nabídka se téměř nedá odmítnout. Odolají jen ti, co jsou na hubené energické blondýnky…

A samozřejmě ti štastně ženatí…

16 komentářů u Ach, ten dobytek…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − three =